新着情報

news

FY2022 SDGs Initiatives (Vietnamese)

FY2022 SHINKO PIOE INDUSTRIAL CO.,LTD,
SDGs Initiatives (Vietnamese)
「Ví dụ thực tế về những lỗ lực
(KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
Leaving no one left behind)」

12 tháng 6 năm 2022
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MASAYA ITO

Hướng tới hiện thực hóa một xã hội bền vững và hiện thực hóa một công ty có thể phát triển liên tục

Chúng tôi, Shin Suburbs Pipe Industry Co., Ltd., tăng cường năng lực tại chỗ dựa trên phương châm của công ty là “Hợp tác” và cam kết sản xuất.Chúng tôi đã và đang làm việc về phát triển nguồn nhân lực như một từ khóa.
Khách hàng, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, nhân viên, những người đã hỗ trợ chúng tôi cho đến nay Và với lòng biết ơn đối với gia đình, bảo tồn môi trường như tiết kiệm năng lượng và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội nhiều nhất có thể, chẳng hạn như an toàn giao thông và phúc lợi xã hội tại địa phương.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là sự kế thừa của Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) được xây dựng vào năm 2001. Được mô tả trong “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2015 Đó là một mục tiêu quốc tế nhằm hướng tới một thế giới bền vững và tốt đẹp hơn vào năm 2030. Từ 17 mục và 169 mục tiêu,Được tạo ra với lời hứa “không ai bị bỏ lại phía sau” trên Trái đất. SDGs mang tính phổ biến mà không chỉ các nước đang phát triển mà cả các nước phát triển cũng phải thực hiện. Nhật Bản cũng đang tích cực làm việc

Trích từ “SDGs là gì” của Bộ Ngoại giao

「Công ty」

Nghèo đói, nạn đói,y tế và phúc lợi, giáo dục. Giới tính, nước, năng lượng…vv Mục tiêu liên quan đến xã hội để con người sống đúng như con người.

1. 1. Xóa đói giảm nghèo 2. Không có nạn đói 3. Sức khỏe và phúc lợi cho tất cả mọi người 4. Giáo dục chất lượng cao cho tất cả mọi người 5. Đạt được bình đẳng giới 6. Nước sạch và nhà vệ sinh trên khắp thế giới

Xóa đói giảm nghèo
Không có nạn đói
Sức khỏe và phúc lợi cho tất cả mọi người
Giáo dục chất lượng cao cho tất cả mọi người
Đạt được bình đẳng giới
Nước sạch và nhà vệ sinh trên khắp thế giới

「NỀN KINH TẾ」

Các mục tiêu để có cuộc sống tốt hơn mức tối thiểu như việc làm, sự chênh lệch, tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng sống, v.v.

7. Năng lượng sạch cho mọi người 8. Cả sự hài lòng trong công việc và tăng trưởng kinh tế 9. Hãy đặt nền tảng cho ngành công nghiệp và đổi mới công nghệ 10. Xóa bỏ bất bình đẳng giữa người dân và quốc gia 11. Xây dựng các thành phố cho phép bạn tiếp tục sinh sống 12. Trách nhiệm tạo ra và trách nhiệm sử dụng

Năng lượng sạch cho mọi người
Cả sự hài lòng trong công việc và tăng trưởng kinh tế
Hãy đặt nền tảng cho ngành công nghiệp và đổi mới công nghệ
Xóa bỏ bất bình đẳng giữa người dân và quốc gia
Xây dựng các thành phố cho phép bạn tiếp tục sinh sống
Trách nhiệm tạo ra và trách nhiệm sử dụng

「MÔI TRƯỜNG」

Các vấn đề về biến đổi khí hậu ・ Mục tiêu vì sự bền vững của thiên nhiên, nơi không chỉ con người mà còn cả động vật và thực vật sinh sống, cho tài nguyên biển và đất

13. Các biện pháp cụ thể chống lại biến đổi khí hậu 14. Hãy bảo vệ sự phong phú của biển 15. Hãy bảo vệ sự trù phú của đất

Các biện pháp cụ thể chống lại biến đổi khí hậu
Hãy bảo vệ sự phong phú của biển
Hãy bảo vệ sự trù phú của đất

「KHUÔN KHỔ」

Xóa bỏ bạo lực, tăng cường quản trị, thúc đẩy đầu tư vào cả ba lĩnh vực để đạt được các mục tiêu của SDGs
Mục tiêu quan hệ đối tác

16. Hòa bình và công lý cho tất cả mọi người, 17. Đạt được mục tiêu trong quan hệ đối tác

Hòa bình và công lý cho tất cả mọi người,
Đạt được mục tiêu trong quan hệ đối tác

【NỖ LỰC】
1. Không còn nghèo

Không còn nghèo

Tại các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, chúng tôi mong muốn tạo ra một nơi làm việc thoải mái bằng cách sử dụng hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật. Tích cực thúc đẩy việc làm ・ Bắt đầu chấp nhận từ các nước đang phát triển (Trung Quốc) vào năm 2010 Từ năm 2015, chúng tôi đã bắt đầu chấp nhận từ Việt Nam.
Gần đây, chúng tôi đang tích cực thúc đẩy việc làm của người nước ngoài ở các nước đang phát triển bằng cách sử dụng hệ thống nguồn nhân lực tiên tiến.

2. Không có nạn đói

Không có nạn đói

Công ty chúng tôi tích cực tiếp nhận việc làm của các thực tập sinh từ các nước đang phát triển sử dụng hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng. Sau khi kết thúc thời gian đào tạo, các kỹ năng và kiến thức được trau dồi tại Nhật Bản sẽ được chuyển giao cho các khu vực đang phát triển, v.v. Chính việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế đã góp phần “phát triển nguồn nhân lực” là nguyên nhân cho sự phát triển kinh tế của khu vực đang phát triển.

Nội dung của hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng bao gồm các kỹ năng mà thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài khó có được tại nước xuất xứ của họ.Sau khi trở về Nhật Bản, tôi hy vọng rằng nó sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước xuất xứ.

Trích một phần từ JITCO “Tổng quan về Chương trình Đào tạo Thực tập sinh Kỹ năng Nước ngoài”

3. Sức khỏe và phúc lợi cho tất cả mọi người

Sức khỏe và phúc lợi cho tất cả mọi người

Các lỗ lực hướng tới sự an toàn và sự chăm sóc dành cho nhân viên
Để đạt được mục tiêu nơi làm việc “không thảm họa”, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin nội bộ từ thông tin thảm họa từ phía khách hàng

4. Giáo dục chất lượng cao cho tất cả mọi người

Giáo dục chất lượng cao cho tất cả mọi người

Truyền đạt kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực với từ khóa phát triển nguồn nhân lực
Chúng tôi sẽ truyền lại bí quyết kỹ năng do các bậc tiền bối để lại và cam kết sản xuất, để chúng tôi có được sự tin tưởng to lớn từ khách hàng. Chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để trở thành một công ty.
Khẩu hiệu của công ty trong năm là Be Happy! “Cải cách phong cách làm việc vượt qua những rào cản mà chúng tôi tự xây dựng”,Chúng tôi đang thực hiện cam kết sản xuất với từ khóa phát triển nguồn nhân lực,Chúng tôi cũng tích cực tham gia vào giáo dục bằng cách cung cấp thông tin từ phia khách hàng.

5. Đạt được bình đẳng giới 
8. Cả sự hài lòng trong công việc và tăng trưởng kinh tế

Đạt được bình đẳng giớiCả sự hài lòng trong công việc và tăng trưởng kinh tế

Nhằm mục đích tạo ra một nơi làm việc mà mọi người đều có thể làm việc và nơi mọi người có thể đóng một vai trò tích cực,Hiện nay, tỷ lệ người cao tuổi (được tái sử dụng sau khi nghỉ hưu), người khuyết tật và lao động nữ vẫn ở mức cao là 24%. Chúng tôi cho phép nhiều phong cách làm việc khác nhau để có thể đáp ứng với những thay đổi khác nhau gần đây của môi trường.
Về việc công khai 「Không thảm họa」
Chúng tôi nổi tiếng với việc tạo ra một nền văn hóa không gây ra thảm họa bằng cách đưa ra các đề xuất về Hyyari, đề xuất cải tiến và thực hành hành vi an toàn.
Hiện thực hóa một nơi làm việc không có thảm họa bằng cách đào tạo những nhân viên với niềm tin sẽ không xảy ra tai nạn và tạo ra một nền văn hóa không gây ra thảm họa.

6. Tất cả nước và nhà vệ sinh trên toàn thế giới

Tất cả nước và nhà vệ sinh trên toàn thế giới

Tiết kiệm nước
Không để nước máy ở vòi nước chảy ra ngoài liên tục

7. Năng lượng sạch cho tất cả mọi người

Năng lượng sạch cho tất cả mọi người

Factory CO2 Zero Challenge (Các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu vào năm 2050)
Đèn thủy ngân ở tất cả các nhà máy đã được loại bỏ, đèn huỳnh quang ở tất cả các nhà máy và ký túc xá đã được thay đổi thành đèn LED (được thực hiện vào năm 2015).
Chúng tôi có kế hoạch giới thiệu hệ thống phát điện (hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời) của riêng mình vào năm 2025.
Ngày 1 tháng 1 năm 2022 Đơn chứng nhận SBTi.

9. Hãy đặt nền tảng cho các ngành công nghiệp và đổi mới công nghệ

Hãy đặt nền tảng cho các ngành công nghiệp và đổi mới công nghệ

Chiến lược tăng trưởng: Đào sâu và phát triển / đổi mới các hoạt động kinh doanh cốt lõi, các sáng kiến cho các doanh nghiệp mới sẽ là nền tảng của tương lai (Messe PJT)
Trung tâm R & D: Mở rộng kinh doanh hỗ trợ, thiết kế và sản xuất của các nhà cung cấp HYPER

 • Phát triển nguồn nhân lực với từ khóa đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực
  Chúng tôi cố gắng mỗi ngày để trở thành một “công ty có thể liên tục phát triển” để có thể nhận được sự tin tưởng to lớn của khách hàng bằng cách truyền lại những bí quyết, kỹ năng do các bậc tiền bối để lại và cam kết sản xuất của chúng tôi.
  Khẩu hiệu của công ty “Be Happy!””Cải cách phong cách làm việc vượt qua những rào cản mà chúng tôi tự xây dựng” Chúng tôi đang thực hiện cam kết sản xuất với từ khóa phát triển nguồn nhân lực.
  Ngoài ra chúng tôi cũng tích cực tham gia vào giáo dục bằng cách cung cấp thông tin từ khách hàng của chúng tôi. (Cùng nội dung với 4)
 • Hỗ trợ kinh doanh: Kết nối bằng vít không hàn, phương pháp thi công mới
  Công nghiệp Shinkou Pipe, nơi xử lý và sản xuất ống cho xe công nghiệp và ô tô, có thể xử lý các đầu ống mà không cần hàn dã phát triển một phương pháp xây dựng mới để kết nối các bộ phận vít
  Phần kết nối được cố định bằng cách làm việc bằng nhựa (làm dày) của đầu ống.
  Nó rút ngắn quy trình sản xuất và kiểm tra, dẫn đến giảm chi phí và nâng cao chất lượng.
  Chúng tôi mong muốn đưa nó vào ứng dụng thực tế từ các bộ phận của xe công nghiệp và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như máy bay.
  Trong phương pháp xây dựng mới do công ty phát triển, hình dạng của đầu ống được xử lý đặc biệt. Đường ống xuyên qua đầu vít.
  Vì không cần hàn nên không cần lo lắng về sự rò rỉ từ bộ phận kết nối khi dầu hoặc nước đi qua. Nó dẫn đến nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đồng thời cũng giảm chi phí.
 • Công đoạn uốn vật liệu ống thanh thép / thanh thép mới
  Sở trường của công ty là “uốn chữ R to nhỏ các kích cỡ khác nhau”, và cũng uốn các đường ống có hình dạng bất thường có tiết diện không tròn. Khuôn để tạo thành ống cao su bằng cách uốn thanh thép tự do, v.v. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm sử dụng đầy đủ các quy trình uốn đặc biệt mà ở nước ngoài khó có thể tái tạo được.
  Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy “phát triển uốn ống và thanh thép mà chúng tôi có thể đề xuất cho khách hàng của mình.”Chúng tôi sẽ đóng góp trong nhiều lĩnh vực.

10. Xóa bỏ bất bình đẳng giữa người dân và quốc gia

Xóa bỏ bất bình đẳng giữa người dân và quốc gia

 • Tôn trọng nhân quyền
 • Thúc đẩy việc làm cho người nước ngoài ở các nước đang phát triển bằng cách sử dụng hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và hệ thống nguồn nhân lực tiên tiến (giống số 1)
 • ・ Khảo sát Khoáng sản xung đột (~ Tháng 3 năm 2021)
  Khoáng sản xung đột = 3TG: Thiếc, Tantali, Vonfram, Vàng Tài nguyên khoáng sản được khai thác ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và chín quốc gia xung quanh
  ⇒ Điều tra thực tế do lo ngại đây là nguồn tài trợ cho các nhóm vũ trang.
  Nếu bạn đang sử dụng 3TG, hãy xác định “nơi sản xuất” thay vì “nhà suất xứ”. Mục đích là để chứng minh rằng nó không phải là nguồn tài trợ cho các nhóm vũ trang.

11. Xây dựng các thành phố cho phép bạn tiếp tục sinh sống

Xây dựng các thành phố cho phép bạn tiếp tục sinh sống

BCP (Kế hoạch liên tục trong kinh doanh) đã được xây dựng. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2016, BCM (Quản lý liên tục trong kinh doanh) đang được triển khai.
《Mục xác nhận》Tìm hiểu về rủi ro của thảm họa động đất và sóng thần / quy trình (giả sử động đất ở Máng Tonankai)

 • Hiểu các giả định về cường độ địa chấn của nhà máy
  Tìm hiểu sự hiện diện và mức độ của sóng thần
 • Tìm hiểu mức độ của các sự kiện như hóa lỏng * Được xác nhận với bản đồ nguy hiểm do Thành phố Nagoya phát hành, được dán trong nhà,Hiểu cách kiểm tra tình trạng hư hỏng của nhân viên (kể cả người nhà)
 • Xác nhận an toàn (nhân viên, thành viên gia đình) đang được thực hiện hàng năm kể từ năm 2018
 • Bảo trì các hạng mục kiểm tra cho nhà máy và các thiết bị khác và các cơ sở hạ tầng khác nhau
 • Tìm hiểu tình hình thiệt hại của khách hàng
 • Tìm hiểu tình hình thiệt hại của nhà cung cấp
 • Tìm hiểu tình hình thiệt hại của người mua từng dụng cụ vật tư liên, vật tư văn phòng, v.v.
 • Tìm hiểu tình hình hư hỏng của công trình, đường ống nước, thợ điện, v.v.
 • Tìm hiểu tình hình hư hỏng của thợ sửa chữa máy và dịch vụ
 • Tìm hiểu tình hình hư hỏng của người vận chuyển, v.v.
 • Nhận ra một xã hội tuần hoàn
  Trong khi nỗ lực giảm gánh nặng môi trường bằng cách tái chế phế liệu từ các nhà máy và xử lý rác thải đúng cách ,Dầu thải được tái chế 100% và phế liệu phát sinh từ các cơ sở kinh doanh được sử dụng làm nhựa, giấy, bìa cứng, v.v.,Phân loại và thuê ngoài cho một công ty xử lý chất thải để xử lý đúng cách

12. Trách nhiệm tạo ra và trách nhiệm sử dụng

Trách nhiệm tạo ra và trách nhiệm sử dụng

Sản xuất đồ dùng cho tương lai “thử thách” kết nối suy nghĩ của những người đi trước
Phát triển nguồn nhân lực đặc biệt về sản xuất bằng cách tăng cường năng lực tại chỗ và cải thiện đáng kể SEQCD
Tạo nguồn nhân lực có ý chí quyết tâm cao để không bao giờ tạo ra sản phẩm lỗi, ngăn ngừa tái phát và ngăn ngừa các trường hợp tương tự bằng cách tăng cường triển lãm hàng ngang.

trách nhiệm chế tạo
Từ năm 2017, chúng tôi hiện đang làm việc để xử lý không có khiếm khuyết.
Tích cực trong việc giảm các lỗi trong quá trình và các lỗi giao hàng

13. Thực hiện các biện pháp cụ thể chống lại biến đổi khí hậu

Thực hiện các biện pháp cụ thể chống lại biến đổi khí hậu

Tiết kiệm điện
Tăng cường tiết kiệm điện bằng cách thông báo “tắt nguồn” khi không sử dụng thiết bị OA như máy tính cá nhân và tắt đèn huỳnh quang
Đèn thủy ngân ở tất cả các nhà máy của chúng tôi đã được loại bỏ, đèn huỳnh quang ở tất cả các nhà máy và ký túc xá đã được thay đổi thành đèn LED (được thực hiện vào năm 2015).
Chúng tôi có kế hoạch giới thiệu hệ thống phát điện (hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời) của riêng mình vào năm 2025. Số 7

14. Hãy bảo vệ sự phong phú của biển

Hãy bảo vệ sự phong phú của biển

 • Phân loại kỹ lưỡng các chất thải như giấy, nhựa và sắt phế liệu để thúc đẩy tái chế
 • Các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa
 • Khuyến khích lấy lượng thức ăn phù hợp, hoạt động “không” còn sót lại thức ăn thừa
 • Nhận thức về một xã hội theo chu kỳ (giống số 11)
  Trong khi nỗ lực giảm gánh nặng môi trường bằng cách tái chế phế liệu từ các nhà máy và xử lý rác thải đúng cách ,Dầu thải được tái chế 100% và phế liệu phát sinh từ các cơ sở kinh doanh được sử dụng làm nhựa, giấy, bìa cứng, v.v.
  Phân loại và thuê ngoài cho một công ty xử lý chất thải để xử lý đúng cách

15. Hãy bảo vệ sự trù phú của đất

Hãy bảo vệ sự trù phú của đất

 • Phân loại kỹ lưỡng các chất thải như giấy, nhựa và sắt phế liệu để thúc đẩy tái chế
 • Các hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa
 • Khuyến khích lấy lượng thức ăn phù hợp, hoạt động “không” còn sót lại thức ăn thừa
 • Từ năm 2017, chúng tôi hiện đang làm việc để xử lý không có khiếm khuyết.
 • Thiết kế và sản xuất các nhà cung cấp HYPER: Thách thức để “không” lãng phí với mục tiêu uốn cong sản phẩm
  chỉ trong một lần
 • Quản lý triệt để hàng tồn kho thành phẩm và hàng tồn kho phụ tùng đảm bảo không lãng phí
 • Nhận thức về một xã hội theo chu kỳ (giống như số 11)
  Chúng tôi cố gắng giảm gánh nặng về môi trường bằng cách tái chế phế liệu từ các nhà máy và xử lý rác thải đúng cách, tái chế 100% dầu thải, phế liệu phát sinh từ các cơ sở kinh doanh được phân loại thành nhựa, giấy, bìa cứng,… và gia công cho các công ty xử lý rác thải. Chế biến đúng cách

16. Hòa bình và công lý cho tất cả mọi người

Hòa bình và công lý cho tất cả mọi người

 • Phòng chống quấy rối bạo lực
 • Thúc đẩy việc làm của người nước ngoài ở các nước đang phát triển bằng cách sử dụng hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và hệ thống nhân lực tiên tiến

17. Đạt được mục tiêu trong quan hệ đối tác

Đạt được mục tiêu trong quan hệ đối tác

Đạt được mục tiêu với các đối tác kinh doanh

 • Với các đối tác kinh doanh Chúng tôi cung cấp kỹ năng (WAZA) và kỹ thuật (SUBE) cho tất cả các bên liên quan.
 • Mở rộng kinh doanh hỗ trợ
     

  Doanh nghiệp hỗ trợ là gì?
  Dự án Hỗ trợ Tiến bộ Công nghệ Cơ bản Chiến lược (Công nghiệp Hỗ trợ) là gì?
  Được kết nối với các nhà máy có công nghệ cơ bản sản xuất cụ thể (12 công nghệ) như gia công chính xác, mô hình 3D, xử lý bề mặt, v.v. Đó là doanh nghiệp hỗ trợ các nỗ lực từ nghiên cứu và phát triển để phát triển thị trường.
  Đặc biệt, là nghiên cứu và phát triển,hợp tác trong đó nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng, trường đại học, viện nghiên cứu và thử nghiệm công cộng, v.v. hỗ trợ đề xuất thể hiện rõ triển vọng bán hàng và tiến độ thương mại hóa của các sản phẩm tận dụng kết quả của hoạt động kinh doanh này.

  Trích từ “Support Match Navi Chubu”, Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Chubu, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

  Title “Thành lập công nghệ tạo hình thành ống / tạo hình trục bằng công nghệ đúc và xiết ống hiệu suất cao /sử dụng áp suất cao phát triển “khớp MK” không hàn
  Thành viên Ủy ban R & D《bỏ qua chức danh》
  Giai đoạn nghiên cứu và phát triển: Shin Suburbs Pipe Industry Co., Ltd., National University Corporation, Viện Công nghệ Nagoya
  Cố vấn: Toyota Industries Corporation, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Aichi.
  Người quan sát: Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Chubu, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Tổ chức Doanh nghiệp Vừa & Nhỏ và Đổi mới Khu vực, Nhật Bản

  Hỗ trợ giải trình nghiệp vụ: Nối vít không hàn, phương pháp thi công mới (giống số 9 )
  Công nghiệp Shinkou pipe , nơi xử lý và sản xuất ống cho xe công nghiệp và ô tô, có thể xử lý các đầu ống mà không cần hàn.Chúng tôi đã phát triển một phương pháp xây dựng mới để kết nối các bộ phận vít.
  Phần kết nối được cố định bằng cách làm việc bằng nhựa (làm dày) của đầu ống.
  Nó rút ngắn quy trình sản xuất và kiểm tra, dẫn đến giảm chi phí và nâng cao chất lượng.
  Chúng tôi mong muốn đưa nó vào ứng dụng thực tế từ các bộ phận của xe công nghiệp và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như máy bay.
  Trong phương pháp xây dựng mới do công ty phát triển, hình dạng của đầu ống được xử lý đặc biệt.đường ống xuyên qua đầu vít.
  Vì không cần hàn nên không cần lo lắng về sự rò rỉ từ bộ phận kết nối khi dầu hoặc nước đi qua. Nó dẫn đến nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đồng thời cũng giảm chi phí.